Szpáhi birtok

A török birtokrendszer lényege szerint a meghódított föld – a rajta élőkkel a (rájákkal) együtt- a szultáné. Ebből a földterületből kaptak birtokot a tisztviselők és a hűbéres lovas katonák, a szpáhik, ez volt a szpáhi birtok. A kapott birtok azonban nem volt örökölhető, a jutalmazott a föld tulajdonjogát nem szerezhette meg, nem adhatta el, zálogba nem ajándékozhatta, a földet a szultán bármikor visszavehette. Ez a módszer rablógazdálkodáshoz vezetett. A török földesurak ugyanis gyakran cserélődtek, ezért mindegyikük igyekezett minél többet kisajtolni az adózó népből. Kedvezőbb helyzetben csak az állandó kincstári (szultáni) kezelésben maradt, úgynevezett khász birtokon élők voltak. Az itt élők szabott összeggel adóztak, és egyéb tekintetben is védettebb helyzetben voltak. A meghódított föld 4/5-e volt szpáhi birtok, az 1/5-e volt khász birtokok.

http://lexikon.katolikus.hu/S/szpáhi birtok.html Tyler Seguin Jersey