Leader pályázat keretein belül infrafűtés kiépítése

  • Támogatás összege: 2 581 597 Ft
  • Projekt összköltsége: 4 302 663 Ft
  • Pályázat elnevezés: „3034269988 azonosító számú Mini Hungary Park turisztikai célú fejlesztése
  • Kivitelezés: 2020 ősz
  • Megvalósítás milyensége: OZIRISZ infrafűtés rendszer kialakítása 14 db makett vonatkozásában

A mórahalmi Ezer Év Parkja (korábbi nevén: Mini Hungary Park) a 2019-es év végén mintegy 2,5 millió forintnyi támogatást nyert el egy, a „Mini Hungary Park turisztikai célú fejlesztése” nevet viselő Leader pályázattal. A támogatásra érdemesnek ítélt pályázat egyértelműen mérföldkőnek tekinthető előre lépést jelentett a park életében, amelynek két, egymással szorosan öszefüggő pillére a következők szerint azonosítható: Egyrészről, az infrafűtésben érintett 14 makett állagmegóvását érdemileg tudja elősegíteni az, hogy a makettek a téli időszakban fűtötté váltak. Másrészről, a jelzett 14 makett infrafűtés általi téliesítése látogatóbarát aspektussal bír, hiszen eme korszerű technika alkalmazásával, a turisztikai nyári főszezon után, a téli időszakban is látogathatóak maradnak ezek az épületeket. Ez pedig azt jelenti, hogy a téli terminusban biztosítandó kültéri installációban jelentősen nagyobb számú makettet lehet úgy a látogatók elé tárni, hogy közben azok védelme biztosított, illetve megtekintésükkel kapcsolatos élményt semmilyen fizikai tárgy (pl. sátorborítás) nem erodálja.

A projekt kivitelezése 2020 második felében, két ütemben valósult meg.