Gyulai vár

Gyulai vár // The Castle of Gyula

Gyula városának az elnevezése minden bizonnyal egy Árpád-kori (11-13. század) nemesre vezethető vissza, akihez egy monostoralapítás is kötődik. A gyulai vár építése a korai 15. századra tehető, aminek következtében Gyula a térség egyik fontos központjává lépett elő.  Gyula várát szokás azzal a jelzővel illetni, hogy a magyar Alföldön egyedülálló abban a tekintetben, hogy sértetlenül vészelte át a történelem viharait. De ez a megállapítás helytelen: Manapság márcsak egy jóval kisebb formájában láthatjuk a várat az eredeti állapotához képest, hiszen a külső ötszögletű védvonal teljesen elpusztult az Oszmán-török háborús időkben.

The city of Gyula bears the name of the nobleman who founded its monastery in the Árpád Era (between the 11th and 13th centuries). The construction started in the early 15th century. As a result, Gyula soon became an important center for the surrounding regions. Based on local oral tradition, the castle is Central Eastern Europe’s only intact lowland brick castle built in the Gothic style. The original castle was larger than it is today. The outer defensive line with its pentagonal bastions was destroyed. Only the core structure, its surrounding inner brick wall and gate tower have survived.