Egri vár

Egri vár

A kővár építésére az egri püspök szorgalmazása révén, az 1241-1242-es tatárjárást követően került sor. Az egri erődítmény sokáig igen fontos szereplője volt a térségbeli magyar területek védelmezésének, magáról a városról pedig szükséges megemlítenünk, hogy Szent István koráig visszavezethető az a kiemelt státusza, amivel rendelkezett. Tudni illik, az egri püspökség egyike volt azoknak, amelyet Szent István alapított. A vár történelmi hírnevét az 1552-es Oszmán-török ostrommal szembeni ellenállása alapozta meg. A Szokolu Mehmed nagyvezír erőit visszaverő végváriak hősies küzdelme számos irodalmi alkotásban is megörökítésre került, itt elég, ha csak Tinódi Lantos Sebestényre avagy Gárdonyi Gézára utalunk. A várat felkeresvén, napjainkban is látható egy-két 11. és 12. századra datálható elem, így a keresztelő kápolna s a román stílusú katedrális.