Tihanyi bencés apátság

48. Tihanyi Bencés Apátság

A Szűz Mária és Szent Árnyos püspök tiszteletébe ajánlott apátság 1055-ös alapítása Árpád-házi I. András királyhoz kötődik. A bencések életében II. József uralkodása sorsfordító volt, hiszen a császár-király betiltotta a rendházat, így az apátoknak el kellett hagyniuk – az egyébként „csendet” jelentő – Tihanyt.  Ez az állapot egészen 1990-ig tartott, amikortól is megkezdődhetett a bencések több éves visszatelepülése. A komplexum egyik legjelentősebb részei közül külön érdemes megemlíteni a déli szárnynál található könyvtár és refektórium termét. Az utóbbi helyszín boltozatának művészeti értékei jelentősek, hiszen számos olyan falfestménnyel ékesített, amelyeken Árpád-házi és bencés rendbeli szentek, illetve egyes magyar uralkodók láthatóak.