Tihanyi bencés apátság

48., Tihanyi Bencés Apátság // The Benedictine Abbey of Tihany

A Szűz Mária és Szent Árnyos püspök tiszteletébe ajánlott apátság 1055-ös alapítása Árpád-házi I. András királyhoz kötődik. A bencések életében II. József uralkodása sorsfordító volt, hiszen a császár-király betiltotta a rendházat, így az apátoknak el kellett hagyniuk – az egyébként „csendet” jelentő – Tihanyt.  Ez az állapot egészen 1990-ig tartott, amikortól is megkezdődhetett a bencések több éves visszatelepülése. A komplexum egyik legjelentősebb részei közül külön érdemes megemlíteni a déli szárnynál található könyvtár és refektórium termét. Az utóbbi helyszín boltozatának művészeti értékei jelentősek, hiszen számos olyan falfestménnyel ékesített, amelyeken Árpád-házi és bencés rendbeli szentek, illetve egyes magyar uralkodók láthatóak.

The monastery was founded in 1055 by King Andrew I. It was dedicated to the Virgin Mary and Saint Ányos. Austrian Emperor Joseph II disbanded the Benedictine Order, and the monks were forced to leave the abbey. The monks were allowed to return to Tihany in 1990 and regained the monastery complex in 1994. The most impressive parts of the building complex are the library and the refectory in the southern wing. The refectory’s vaulting is decorated with murals framed with stucco, depicting saints of the Benedictine Order and the House of Árpád as well as other Hungarian monarchs.