Nagyenyedi Református Kollégium

30. Nagyenyedi Református Kollégium

Az 1622-ben Kolozsváron megrendezett erdélyi diétán (országgyűlésen) született döntés arról, hogy Bethlen Gábor fejedelem felsőoktatási tervezete megvalósulhat, így elfogadásra került az Academicum Collegium seu Gymnasium Illustre intézmény megalapítása. A Kollégiumnak története során igen sok szenvedést kellett átélnie, hol háborúknak, hol mészárlásoknak, hol könyvégetéseknek volt kiszolgáltatva. 1658 fordulópontnak bizonyult, hiszen az ekkor előretörő Oszmán erők elől először Kolozsvárra kényszerült települni a Kollégium, majd onnan – I. Apafi Mihály vezényletével – Nagyenyedre. A napjainkban már Bethlen Gábor Kollégium nevet viselő intézmény a város legjelentősebb oktatási színtere.