Munkácsi vár

Munkácsi vár

A napjainkban már Ukrajnában (a történelmi Kárpátalja területén) található munkácsi vár igen jelentős történelmi múlttal rendelkezik, különösen hadászati és gazdasági vonatkozásban. Ez abból fakad, hogy a várnak az volt az elsődleges feladata, hogy a területileg érintett kereskedelmi útvonalak biztonságát szavatolja. Az erőd építési idejének meghatározása egyelőre bizonytalan, az viszont bizonyos, hogy a Koriatovics család uralma alatt vált igazán jelentőssé. Magyar vonatkozásban külön megemlítendő a Rákóczi-szabadságharcban betöltött szerepe, hiszen innen indult ki a felkelés. 1789-ben börtönként használták, 1926-tól katonai barakknak, majd ezt követően gazdasági kollégiumként, jelenleg pedig múzeumként funkcionál.