A Klebelsberg iskola

Klebelsberg Kunó a trianoni békediktátum utáni, mérhetetlenül nehéz időszak legjelentősebb államférfiúi közé tartozott. Az országot megmentő Bethlen-kormány kultuszminisztereként a szellemi honvédelem programját hirdette meg. Fő művei közé sorolandó, hogy 1926-ban létrehozta az országos Népiskolai Építési Alapot, amelyből szellemileg újjáéledt, egyenesen újjászületett az ország. Klebelsberg a középosztály fennmaradásában látta a történelmi magyar állam jövőjét. „Ha nem sietünk segítségére, akkor a mai középosztály proletarizálódik, alsóbb rétegekbe hanyatlik vissza, s helyét új gazdagok foglalják el, kik nemzeti és kulturális hagyományok hiányában nem lesznek képesek arra az állami fenntartó szerepre, melyet az eddigi középosztály olyan áldozatosan és sikeresen töltött be.”