Gyulafehérvári Székesegyház

Gyulafehérvári Székesegyház

A Gyulafehérvári székesegyház a 13. század második felében, 1247 és 1291 között épült. Kétség sem férhet hozzá, hogy a térség egyik legfontosabb történelmi vonatkozású turisztikai látványosságának nevezhetjük a székesegyházat. Gyulafehérvár roppant mód fontos szerepet töltött be a magyar történelemben – Szent István korára visszatekintve –, hiszen a középkorban, mint püspökségi központként működött, azt követően pedig az újkori Erdélyi Fejedelemség fővárosa lett. A székesegyház falai között számos, az erdélyi-magyar történelemben jelentős család nagyjai vannak örök nyugalomra helyezve, így például megtalálhatjuk Hunyadi János szarkófágját is, de a Bethlen és Rákóczi családok egy-egy képviselőjének sírját is fellelhetjük. Az országban Gyulafehérvár egyedüliként tagja a román-kori örökségeket összetartani igyekvő Transromanica hálózatnak.