Debreceni Református Kollégium

Debreceni Református Kollégium

A kálvinista Rómaként is ismert Debrecenben létesített Kollégiumot 1538-ban hozták létre. A Kollégium méltán lehet büszke arra, hogy kezdetétől fogva napjainkig működik, hazai és nemzetközi hírnevének megalapozásában pedig nagy szerep jutott annak, hogy társadalmi helyzettől függetlenül, mindig, mindenki számára nyitva állottak a kapui. A Debreceni Kollégium arról is neves, hogy az elmúlt 2 évszázad során kétszer is otthont adott a magyar politikai életnek, s mind a két alkalommal (1849. január-május, 1944. december) a Kollégium imatermében rendezkedett be a politikum. Kossuth ebben a teremben hirdetette ki 1849. áprilisában a Habsburg-ház trónfosztását is.